Verzekeringen

Dekking, risicopreventie en repatriëring

Het verzekeren van ontwikkelingswerkers en hun gezinsleden is specialistisch werk. Aon NGO biedt een uitgebreid verzekeringspakket met molest en terrorismedekking en een werelddekking die ook voor crisisgebieden geldt. Door krachtig in te kopen, biedt Aon NGO altijd scherpe premies.

Het aanbod bevat zowel werknemersverzekeringen als speciaal toegesneden verzekeringen gericht op het verblijf in het buitenland. Via het internationale netwerk van Aon NGO kunt u rekenen op een deskundige selectie van betrouwbare aanbieders. Voor onder meer medische zorg en evacuatie bij een calamiteit.

Verwerken en schadeafwikkeling

De medewerkers van Aon NGO dragen zorg voor aan- en afmelding, het doorvoeren van mutaties en voor de verrekening van de verzekeringspremies. Bij schadeverzekeringen zorgt Aon voor de afwikkeling van schademeldingen.

In het aanbod van Aon NGO vindt u verzekeringen voor:

Voor individuele ontwikkelingswerkers:

 • Ziektekosten en medische evacuatie
 • Tandartskosten
 • Ongevallenrisico
 • Extra vliegreisverzekering

Alleen af te sluiten door organisaties:

 • Vrijwillige Werkeloosheidwet en Ziektewet
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ouderdoms- en nabestaandenpensioen
 • Aanvullend pensioen
 • Pensioen en Inkomensbescherming Proposities
Vrijwillige verzekering Werkloosheidswet (WW)

De vrijwillige verzekering WW verzekert de ontwikkelingswerker tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Deze verzekering kan alleen worden afgesloten voor uitgezondenen uit de EER en Zwitserland. Het afsluiten van deze verzekering is in principe slechts mogelijk in combinatie met de vrijwillige verzekering Ziektewet

Vrijwillige verzekering Ziektewet (ZW)

De vrijwillige verzekering ZW geeft de ontwikkelingswerker die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is om arbeid te verrichten, gedurende maximaal 2 jaar recht op een loonvervangende uitkering van maximaal 70%.

Pensioen en Inkomensbescherming Proposities

Aon biedt ontwikkelingsorganisaties een pakket met ruime mogelijkheden om te voorzien in inkomensbescherming en pensioen van expat-medewerkers.

Voor Nederlandstalige medewerkers die in de uitkeringsfase in Nederland zullen wonen is verzekeringsdekking mogelijk voor:

 • Een oudedagspensioen ter compensatie van niet verzekerde jaren voor de Algemene Ouderdomswet (AOW);
 • Een nabestaandenpensioen als alternatief voor de Algemene nabestaandenwet (Anw);
 • Een arbeidsongeschiktheidspensioen als alternatief voor de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
 • In aanvulling op bovenstaande basisregeling is er verzekeringsdekking beschikbaar voor een aanvullend oudedags- en nabestaandenpensioen gebaseerd op de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Voor medewerkers die in de uitkeringsfase niet in Nederland zullen wonen (Engelstalige personen) bestaat de internationale verzekeringsdekking uit:

 • Een kapitaalsuitkering bij overlijden van de deelnemer ten behoeve van de nabestaanden;
 • Een inkomensvervangende uitkering bij arbeidsongeschiktheid;
 • Een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid ter continuatie van de opbouw van het oudedagspensioen;
 • Een platform voor opbouw van oudedagspensioen op basis van een Defined Contribution regeling (Beschikbare premie).
Ziektekostenverzekering buitenland inclusief basisdekking

De ziektekostenverzekering buitenland inclusief basisdekking is bedoeld voor de ontwikkelingswerker en diens gezinsleden die tijdens de uitzending niet zorgverzekeringsplichtig blijven in Nederland. Het is dus een complete ziektekostenverzekering met werelddekking en medische evacuatie. Het eigen risico bedraagt € 220 per volwassene per kalenderjaar. De verzekering heeft molest- en terrorismedekking. Voor acceptatie voor deze verzekering dient men vooraf medisch te zijn goedgekeurd.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering geeft recht op een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De verzekering heeft molest- en terrorismedekking.

Extra vliegreisverzekering

In het geval van levensgevaar of overlijden van familieleden in de 1e en 2e graad, geeft deze verzekering de ontwikkelingswerker en diens gezin recht op vergoeding van een vliegreis naar het land waar het betreffende familielid zich bevindt.