Inkomsten en vergoedingen

Hoogwaardig administratief proces

In administratief opzicht vereist uitzending specifieke deskundigheid. Ontbreekt het u hiervoor binnen de organisatie aan kennis, of tijd en capaciteit? Aon NGO draagt zorg voor een soepel administratief proces: volgens heldere afspraken en op hoog niveau. Met uw uitzendvoorwaarden als uitgangspunt.

Uitbetalen van toelagen

De maandelijkse uitbetaling van vergoedingen en toelagen neemt Aon NGO volledig op zich. Zonder dat u er omkijken naar heeft. Van inkomenssuppletie, tot toelagen voor verhuizing en verblijfskosten van uw expats. Budgetbewaking is hierin standaard een belangrijk aandachtspunt. Door inzicht te geven in de uitzendkosten en de uitgaven, helpen we u waar mogelijk bij te sturen.

Aandacht voor sociale zekerheid

Een korter of langer verblijf in het buitenland heeft op het vlak van werknemersverzekeringen diverse gevolgen. Hoe zit het met uw aanspraken voor de sociale zekerheid, voor arbeidsongeschiktheid en ouderdomspensioen bijvoorbeeld? Ervaren medewerkers beantwoorden uw vragen en adviseren gericht over oplossingen.

Voor uitzendende organisaties neemt Aon NGO de administratie en uitbetaling op zich van:

 • Inkomenssuppletie;
 • Toelagen en vergoedingen voor vertrek;
 • Toelagen en vergoedingen tijdens verblijf;
 • Toelagen en vergoedingen bij terugkomst.

Inkomstensuppletie

Aon NGO regelt de maandelijkse uitbetaling aan uw ontwikkelingswerker van inkomstensuppletie en adviseert over samenstelling van een passende toelage, toegesneden op de situatie van uw organisatie en die van de ontwikkelingswerker.

Vóór vertrek

Bijvoorbeeld:

 • Kosten van opslag in Nederland;
 • Vergoeding van voorbereidingscursussen;
 • Bemiddeling bij vliegreizen en verlofreis voor het gezin.

Tijdens het verblijf

Bijvoorbeeld:

 • Inkomstsuppletie;
 • Huurvergoeding of huurtoelage;
 • Kosten van opslag in Nederland;
 • Tussentijdse vakscholing;
 • Verlofreis;
 • Beveiligings- en bewakingskosten voor de veiligheid ter plaatse;
 • Kosten van onderwijs voor kinderen.

Bij terugkomst

Bijvoorbeeld:

 • Bemiddeling bij verhuizing van inboedel;
 • Bemiddeling bij vliegreis;
 • Toelage voor de kosten bij de re-integratie in het thuisland;
 • Bemiddeling bij verhuizing van inboedel;
 • Bemiddeling bij vliegreis naar het ontwikkelingsland van bestemming.

Toelagen en vergoedingen

Aon NGO regelt de uitbetaling aan uw ontwikkelingwerker van toelagen en vergoedingen en verricht bemiddelingsactiviteiten.

Voor vertrek

Bijvoorbeeld:

 • Bemiddeling bij medische keuring en vaccinaties;
 • Bemiddeling bij verhuizing en opslag in Nederland;
 • Vergoeding van voorbereidingskosten;
 • Bemiddeling bij vliegreizen.

Tijdens het verblijf

Bijvoorbeeld:

 • Huurvergoeding en huurtoelage;
 • Tussentijdse vakscholing;
 • Verlofreis;
 • Beveiligings ter plaatste;
 • Kosten van onderwijs voor kinderen.

Bij terugkomst

Bijvoorbeeld:

 • Bemiddeling bij verhuizing;
 • Bemiddeling bij vliegreizen;
 • Toelage voor kosten bij de re-integratie in het thuisland.