Diensten en oplossingen

Flexibele ondersteuning in elke fase

Zuid-Amerika, Afrika of Azië; aan elke uitzending gaat een intensief traject van voorbereiding vooraf. Aon NGO ondersteunt alle aspecten van het uitzendproces. Voor zowel de uitzendende organisatie als de individuele ontwikkelingswerker of expat. De diensten en oplossingen zijn steeds flexibel af te stemmen. Met speciale aandacht voor veiligheid en kostenbeheersing.

Ontwikkelingswerker en expat

Wat moet er geregeld worden op het vlak van sociale zekerheid? Waar kunt u terecht voor goede medische zorg, of hulp bij een calamiteit? Dankzij de ondersteuning en diensten van Aon NGO bent u goed voorbereid op wat de lokale situatie vraagt van u en uw gezinsleden.

Wat kan Aon NGO voor u betekenen?

  • Verzekeren: het verzorgen van reis- en ziektekostenverzekeringen, werknemers-verzekeringen en alle toegesneden verzekeringen gericht op het verblijf in het buitenland;
  • Alarmcentrale: wereldwijd ondersteuning bij calamiteiten via de Aon Alarmcentrale;

Uitzendende organisatie

Als werkgever draagt u de verantwoordelijkheid voor een veilig verblijf van uw expats of ontwikkelingswerkers. Dan zijn er nog de administratieve en financiële verplichtingen die in uw bedrijfsvoering aandacht vragen. Doe hiervoor een beroep op de jarenlange ervaring van Aon NGO.

Wat kan Aon NGO voor u betekenen?

  • Inkomsten en vergoedingen: inregelen van een efficiënte administratie, uitbetalen en verrekenen van toeslagen en vergoedingen die bij verblijf in het buitenland nodig zijn.
  • Verzekeren: dekking en risicopreventie, ook in crisisgebieden, met alle verzekeringen die zijn toegesneden op verblijf van uw medewerkers in het buitenland, aangevuld met molest en terrorismedekking.