Verantwoord uitzenden. Én uitgezonden worden.

Elke uitzending is anders. Maar altijd is zorgvuldigheid een belangrijke eis. Wie draagt zorg voor de praktische uitvoerbaarheid en biedt dekking voor de risico's die ontwikkelingswerker en uitzendende organisatie lopen?

Aon NGO is uw professionele partner. Wereldwijd. Vóór vertrek, tijdens de uitzending en bij terugkeer.

Verzekeringen

Bij Aon NGO vindt u op maat samengestelde verzekeringen voor reis, verblijf, medische kosten, arbeidsongeschiktheid en elke gewenste aanvulling. Met een werelddekking die ook in crisisgebieden geldt.

Inkomsten & Vergoedingen

Inregelen van een efficiënte administratie, uitbetalen en verrekenen van toeslagen en vergoedingen die bij verblijf in het buitenland nodig zijn. Aon NGO neemt het complete proces op zich, of een deel ervan.